P:U:L:S:A:R+PSR J1614-2230

21 czerwca 2012

— PL —
Najważniejszym dla mnie obiektem do stworzenia tej płyty stał się obiekt PSR J1614-2230.
PSR J1614-2230 – układ podwójny, składający się z pulsara i białego karła, odkryty przez Parkes Observatory w ramach programu Energetic Gamma Ray Experiment Telescope. Pulsar znajdujący się w tym systemie ma masę prawie dwukrotnie większą od masy Słońca, a jego promień wynosi zaledwie ok. 10 km.
Pulsar będący składnikiem układu PSR J1614–2230 należy do typu pulsarów zwanych milisekundowymi, obraca się wokół własnej osi około 317 razy na sekundę, co daje mu okres rotacji wynoszący 3,15 milisekund.
Kolejnym natomiast jest PSR B1937+21, który jest drugim najszybszym znanym nam Pulsarem. Rotacja gwiazdy wynosi 0,00155780644887275 sekundy, obrót wynosi 642 razy na sekundę. Najważniejsze jednak jest to, że powierzchnia Pulsara porusza się z 1/7 prędkości światła !!!
Pulsary produkują dwa potężne słupy radiacyjne, które obracając się mogą przeciąć linię Ziemi, przez co możemy je zaobserwować. Tylko kilka Pulsarów jest widocznych w świetle widzialnym, promieniach gamma i X. Ponad 1700 znanych nam Pulsarów została odkryta na drodze radiowej przez radioteleskopy.
Rotacja Pulsarów zwalnia gry wyczerpuje się siła elektromagnetyczna. Trwa to od 10 do 100 milionów lat co znaczy, że w naszym istniejącym od 13.6 Mld lat wszechświecie 99% Pulsarów już nie „pulsuje”.

–ENG–

Nature of Pulsars – the Stars after death… ones of few capabilities.  One of them is PSR J1614-2230.
PSR J1614–2230 is a neutron star in a binary system with a white dwarf. It was discovered in 2006 with the Parkes telescope in a survey of unidentified gamma ray sources in the Energetic Gamma Ray Experiment Telescope catalog. PSR J1614–2230 is a millisecond pulsar, a type of neutron star, that spins on its axis roughly 317 times per second, corresponding to a period of 3.15 milliseconds.
Next Inspiration: PSR B1937+21 is the second fastest known pulsar, rotating with a period of 0,00155780644887275 seconds, or about 642 times a second.  The surface of this Star is moving at about 1/7 of the velocity of light !!!
A pulsar produces two powerful beams of radiation. These beams arise due to the intense magnetic field possessed by neutron stars, ∼ 108 T. The axis of rotation of the pulsar is not aligned with the magnetic poles, just as our geographical and magnetic north poles are different on Earth. As it rapidly spins, one of the radiation beams may cut across the Earth’s line-of-sight. A few pulsars have been observed at visible, gamma and X-ray wavebands but the vast majority of over 1,700 currently known have been discovered by radio telescopes, most by the 64-m Parkes dish.
The rotation of  Pulsar slows down over time as electromagnetic power is emitted. When a pulsar’s spin period slows down sufficiently, the radio pulsar mechanism is believed to turn off (the so-called „death line”). This turn-off seems to take place after about 10–100 million years, which means of all the neutron stars in the 13.6 billion year age of the universe, around 99% no longer pulsate.

 

Reklamy